هرم مازلو چیست؟

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی:


 


هرم مازلو براساس اولویت نیاز های انسان دسته بندی شده فلذا همانطور که واضح است اولین نیاز انسان "تلاش برای بقاست"؛ هنگامی که این نیاز با انجام کار و کوشش برای رفع آن مرتفع شد، انسان برای رسیدن به اهدافی بالاتر درست به تلاش میزند.

 

پس سطوح دیگر نیاز ها ننمایان میشوند و به طبع تلاش ها و کوشش هایی متفاوت با سطوح دیگر در هر سطح نمایان میگردد. در واقع انسان با برطرف شدن هریک از نیازها، با سطح جدیدی از انتظارات روبه‌رو میشود که عامل حرکت و انگیزه‌ی رو به جلوی اوست. نیاز ها به همین ترتیب تا پایان آن مرتبه اوج گرفته و پس از ارضای شخص فروکش میکنند و چجای خود را به نیاز بعدی ویا سطح بعدی نیاز میسپارند. در هنگام ارضای نیاز، تغییری در نگرش فرد رخ میدهد که این نگرش جدید عامل فروکش نیاز قبلی و جذابیت نیاز بعدیست.
 
انسان موجودی است که هم وابسته به ماده و هم عالم معناست و این تعبیر از او نیاز هایی را برای او به ارمغان می‌آورد. هر انسان بر اساس این نیازهایی که میابدف به رفع آن ها به روش های مختلف میپردازد. این نیاز ها سلسه مراتبی خاصی را طی نمکنند اما اگر در دسته بندی های مختلف این نیاز ها برآییم، به رشد و نمو و تعالی او کمک شایانی میکنیم. از جمله ی اسن دسته بندی ها می توان به دسته بندی آبراهام مازلو اشاره کرد که او خود این دسته بندی را بر پنج طبقه اصلی استوار کرده و آن را هرم مازلو نامیده. این دسته بندی به نیاز های اساسی انسان پرداخته و در میان بینش های حاصل از روابط انسانی در مدیریت رفتار ها با تاثیر پذیری از شرایط( از جمله رکود اقتصادی، اتفاقات جامعه، جنگ، قحطی و ...) شکل گرفته است و بنابراین بینش ها، جزء نظریه های بنیادین محسوب می‌گردد. 

 

هرم مازلو چیست؟

هرم مازلو از زبان خود آبراهام مازلو بر این اصل استوار است که  "انسان برای دریافت پاداش و ارضای تمایلات خود، دست به تلاش میزد" و این کوشش و تلاش برگرفته از انگیزه ی رسیدن به آن پاداش یا ارضای آن تمایل است. البته او این فرضیه‌ی "رفتار آدمی در لحظات خاص تحت تاثیر شدیدترین نیاز ها قرار می‌گیرد" را هم ضمیمه ی تعریف خود بر هرم کرده. پس هرم مازلو که از نیاز های اولویت بندی شده ی انسان نشآت گرفته، هدفی جز ایجاد انگیزه در انسان را نمایان نمیکند که این انگیزه نشآت گرفته از احساس رفع نیاز میباشد.

 

اساس و ترتیب اهمیت هرم مازلو


 
هرم مازلو براساس اولویت نیاز های انسان دسته بندی شده فلذا همانطور که واضح است اولین نیاز انسان "تلاش برای بقاست"؛ هنگامی که این نیاز با انجام کار و کوشش برای رفع آن مرتفع شد، انسان برای رسیدن به اهدافی بالاتر درست به تلاش میزند. پس سطوح دیگر نیاز ها ننمایان میشوند و به طبع تلاش ها و کوشش هایی متفاوت با سطوح دیگر در هر سطح نمایان میگردد. در واقع انسان با برطرف شدن هریک از نیازها، با سطح جدیدی از انتظارات روبه‌رو میشود که عامل حرکت و انگیزه‌ی رو به جلوی اوست. نیاز ها به همین ترتیب تا پایان آن مرتبه اوج گرفته و پس از ارضای شخص فروکش میکنند و چجای خود را به نیاز بعدی ویا سطح بعدی نیاز میسپارند. در هنگام ارضای نیاز، تغییری در نگرش فرد رخ میدهد که این نگرش جدید عامل فروکش نیاز قبلی و جذابیت نیاز بعدیست.
 
هرم مازلو از جمله‌ی نظریه های محتوایی میباشد که دلیل و علت به وجود آمدن رفتار فرد را توضیح میدهد و به او نسبت به نیازهای خودش بینش میبخشد و و به او کمک میکند که بداند خود را بشناسد که به چه چیزهایی به عنوان پاداش ویا تمایلات خود می‌نگرد. نیازهای مازلو در هرم مازلو به دو دسته ی اصلی "نیاز های کمبود یا حاصله از کاستی ها" و "نیاز های رشد و نعالی" تقسیم بندی میشوند.
 

نیاز های کمبود تا زمانی که برآورده نشده باشند، در فرد انگیزه ایجاد میکنند. به عنوان مثال اگر مدت زمان بیشتر بدون خواب مانده باشید، تمایل شما به خوابیدن و برطرف کردن بی‌خوابی‎تان بیشار است. پیش نیاز نیازهای دسته ی دوم که مراتب بالاتر هستند، همین نیاز های کمبود میباشند و این علتی بر از بین نرفتن نیاز های کمبود تا زمان ارضای آن هاست.
 
آرام آرام با تامین و برطرف سازی نیاز های سطح پایین هرم مازلو، به سطوح بالاتر هرم مازلو میرسیم و شاهد تغییر اولویت ها میشویم. نکته ی قابل تامل در هرم مازلو و دسته ی بندی کلی آن این است که برخلاف نیاز های کمبود، نیاز های رشد و تعالی ممکن است هیچگاه به طور کامل ارضا نشوند؛ بلکه حتی امکان دارد که رشد کنند و روزانه بر احساس برنیاز آن ها افزوده گردد. بالا ترین سطح نیازِ نیاز های رشد را نیاز های خود شکوفایی میگویند که با برطف سازی های منطقی و پایه‌ای نیاز های رشد میتوان به این سطح از نیازهای رشد رسید.
 

توانایی و طبقه بندی هرم مازلو بر اساس نیاز های انسانالبته باید بدانیم که هر فردی توانایی و تمایل برای رسیدن به سطوح بالاتر هرم مازلو را که شامل نیازهای خودشکوفایی است، در خود می‌بیند. متأسفانه به دلیل شکست و عدم موفقیت در برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، گاهی رشد فردی و اجتماعی افراد جامعه با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. تجربیات زندگی شامل طلاق و یا از دست دادن شغل موجب ایجاد نوسان و اختلال در دسترسی به هر یک از سطوح هرم مازلو می‌گردد. بنابراین، همه در یک مسیر تک بعدی و خطی حرکت نمی‌کنند، بلکه ممکن است در یک حرکت نوسانی و بین سطوح مختلفِ انواع نیازها درحرکت و نوسان باشند. مازلو راجع به این قسمت از هرم مازلو میگوید: تنها یک درصد از افراد به مرحله ی خود شکوفایی میرسند.
 

هرم مازلو به طور کمی دقیق تر به نیاز های زیر تقسیم می شوند.


 •  1) نیاز های فیزیولوژیکی،
 •  2) نیاز های امنیتی،
 •  3) نیاز های اجتماعی،
 •  4) نیاز های احترامی،
 •  5) نیازهای خود شکوفایی

1) نیاز های فیزیولوژیکی: نیاز های اولیه هر شخص میباشند؛ مانند آب و غذا و مسکن و خواب و نیاز جنسی
2) نیاز های امنیتی:نیازهای حفاظت و امنیتی و ثبات در قانون و نداشتن از عوامل اجتماعی و محیطی.
3) نیاز های اجتماعی: نیازهایی هستند که به داشتن روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی و عضویت در گروه های خانوادگی، کاری و دوستانه است

4)نیازهای احترامی: موفقیت، مهارت، استقلال، موقعیت اجتماعی، مورد احترام واقع شدن، داشتن شخصیت اجتماعی.
5) نیازهای خود شکوفایی: تحقق توان بالقوه‌ شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی

 

نظرات کاربران


کاربران گرامی : برای نظر دهی می توانید از دکمه ی سبز رنگ پایین صفحه استفاده کنید.

محصولات و مقالات ویژه


 

...

نیروی درون - امواج تتا

انسان این شاهکار خلقت، در طول تاریخ سعی نموده است بر مشکلاتی که پیش رویش قرار گرفته است، مسلط شود.این یک جریان دایمی است که تا بشر حیات داشته باشد، حل مشکلات و پی بردن به اسرار درون خود و درون کاینات نیز وجود دارند.

مشاهده گروه محصولات

...

ذهن میلیونری

این که نتیجه شما از انجام این تمرین چه چیزی بود، می تواند سمت وسوی خواسته ی شما را تعیین کند، به تفکرات و خواسته های شما باور ببخشد. شاید چند جمله فوق کمی سر درگم کننده باشند.

مشاهده گروه مقالات

...

جریان سیال ذهن چیست؟

جریان سیال ذهن شکلی روایی از روایت داستان است که ویژگی های اصلی آن نا هماهنگی و دستورات غلط زمانی پی در پی، درهم ریختگی دستوری و سجاوندی و علامت گذاری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستان(روایت توسط نویسنده) و گاه نوعی شاعری در زبان است

مشاهده گروه مقالات

...

درمان بیماری اسکیزوفرنی

اصطلاح اسکیزوفرنی برای اولین بار در سال 1908 توسط یکی از دانشمدان حوزه ی روانشناسی یوجین بلولر از ترکیب دو واژه ی یونان shiein (فروپاشی) و pherno (اندیشه) ابداع شد. این وازه از واژه های ثقیلی است که یکی از معادل های فارسی آن « دیوانگی و یا جنون روانی » است.

مشاهده گروه مقالات


برچسب هامقالات مرتبط...

انگیزه چیست و چرا مهم است؟

1599 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

آسیب ازدواج با شخصیت های مرزی

1326 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

درمان استرس و مقابله با آن

891 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

هرم مازلو چیست؟

1830 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

کاربرگ های مشاوره قبل از ازدواج

2214 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

اضطراب امتحان را از بین ببرید!

632 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

فرزند پروری موفق

804 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

آسیب های تاخیر در ازدواج

398 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات • آدرس : قروه خ شریعتی کوچه شهید عراقی رو به روی ساختمان پزشکان سعید کلینیک روان شناسی بالینی و مشاوره انتخاب روشن
 • پست الکترونیک : صفحه ی تماس با ما
 • فکس : 08735228555
 • تلفن : 08735228555
 • موبایل : 09182791878-09188721878

مجوز وزارت ارشاد و اینماد

 • logo-samandehi

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی