اینستاگرام
 تلگرام
 پیام رسان ایتا

ضمیر نا خودآگاه را بهتر بشناسید!صفحه اصلی / ذهن میلیونری / 1402/4/1زیگموند فروید، ایده ی ضمیر نا خودآگاه را در مقابل ضمیر خودآگاه قرار نداده است، بلکه او مسوولیت این را برعهده داشته است که ایده ی ضمیر ناخودآگاه را مشهور کند.ایده ی ظهور ضمیر ناخودآگاه  یکی از بهترین تلاش های وی در حوزه ی روانشناسی است.

 


زیگموند فروید، ایده ی ضمیر ناخودآگاه را در مقابل ضمیر خودآگاه قرار نداده است، بلکه او مسوولیت این را برعهده داشته است که ایده ی ضمیر ناخودآگاه را مشهور کند.ایده ی ظهور ضمیر ناخودآگاه  یکی از بهترین تلاش های وی در حوزه ی روان شناسی است.

 

فروید(1900،1905) مدلی گرافیکی از ذهن انسان ارائه داد که در این مدل ویژگی های ساختار مغز را با جزئیات بسیار کامل بیان کرده است و کاربرد های ذهن را شرح داده است. فروید، از مدل کوه یخی (iceberg) برای توصیف ضمیر ناخودآگاه استفاده کرده است.

 

 

 

 

توجه:

برای تسلط بر قدرت های ضمیر ناخودآگاه ، محصول نیروی درون را تولید کرده ایم. برای تسلط به ضمیر ناخودآگاه خود هم اکنون محصول نیروی درون را از وب سایت دریافت کنید.

 
 

فروید (1915) ضمیر ناخودآگاه را توصیف کرده است که در توصیفات او تمامی پردازش های ذهنی انسان آورده شده است (نوک کوه یخی ). برای مثال ممکن است که شما در این لحظه احساس تشنگی داشته باشید و تصمیم بگیرد که آب بنوشید.

 

زیگموند فروید | ضمیر ناخودآگاه

 

مرحله ی پیش آگاه (سطح پیش آگاه ذهن) در تعریف جریان سیال ذهن مرحله ی پیش از گفتار شامل تمامی رفتار ها حرکات و سخنان هر شخص است که از آن آگاهی ندارد و می تواند به راحتی آن را به ضمیر خودآگاه منتقل کند. این مرحله قبل از رسیدن اطلاعات به ضمیر خودآگاه وجود دارد.

 

ضمیر پیش آگاه مثل یک اتاق انتظار در ذهن عمل می کند که اطلاعات آن تا زمانی که مورد توجه ضمیر نا خودآگاه قرار نگیرد، در همان قسمت باقی می ماند. ضمیر پیش آگاه همان چیزی است که هر روز از آن به عنوان حافظه یاد می کنیم. برای مثال ، در حال حاضر در مورد شماره ی تلفن خود فکر نمی کنید، اما حالا که به کلمه ی شماره ی تلفن برخورد کردید، بلافاصله شماره ی تلفن خود را به یاد آوردید و می توانید به راحتی آن را بیان کنید.

 

ضمیر ناخودآگاه

مدل نظریه ی فروید از ضمیر ناخودآگاه :  رشد و موفقیت و تمام پیشرفت های انسان در ضمیر ناخود آگاه  قرار دارد.

 

تجربیات و احساسات بسیار ملایم ممکن است که در ضمیر پیش آگاه نگه داری شوند ، اما معمولا احساسات منفی و وحشتناک سرکوب می شوند و از ضمیر پیش آگاه پاک می شوند.

 

سرانجام ضمیر ناخودآگاه اطلاعاتی را در ذهن پردازش می کند که در توانایی ضمیر خودآگاه نیست و این اطلاعات احساسات ، حس قضاوت و رفتار ما را کنترل می کند.
 
براساس نظریات فروید (1915)، ضمیر ناخودآگاه منبع اصلی تمامی رفتار های انسان است. درست مثل تصویر ابتدای مطلب، مهم ترین قسمت ذهن : چیزی است که شما نمی توانید ببینید. احساسات ما، انگیزه های ما (نیروی محرک)،  توسط احساسات و تجریبات گذشته ی ما مدیریت می شوند و در ضمیر ناخودآگاه نگهداری می شوند.
 
 
 
فروید این سه سیستم را به ساختار های تعاریف خود اعمال کرده است. شخصیت ، روان ، هویت ، خود و خودآگاه. در این تعاریف می توان هویت را همان ضمیر ناخودآگاه دانست  در حالی که خود و خودآگاه  هم قسمت ناخودآگاه و هم ضمیر خودآگاه دارند.
 
 
 

بیشتر بخوانید: ذهن میلیونری

 

آگاهی از ضمیر های انسان

 
ما می دانیم که در ضمیر خودآگاه ما چه می گذرد، ولی نمی دانیم که به طور دقیق چه اطلاعاتی در حافظه ی ناخودآگاه ما ذخیره می شود. ضمیر ناخودآگاه شامل تمام اطلاعاتی است (مهم و بی اهمیت) که باید خارج از ضمیر خودآگاه قرار داده شوند، زیرا پردازش کامل آنها غیر ممکن است.

 

ضمیر ناخودآگاه را می توان چون انباری از آرزو ها و ای کاش های انسان تعریف کرد که توسط ضمیر پیش آگاه تنظیم می شوند.

 

برای مثال، فروید (1915) ادعا کرد که یادآوری بعضی از حوادث و خاطرات برای بیمارانش سخت بوده است و پردازش این خاطرات در ضمیر ناخودآگاه  آنها با خطرات بسیاری همراه بوده است و بر این عقیده بود که این اطلاعات دور از دسترس ضمیر خودآگاه قرار داده می شوند.

 

فروید اذعان کرد که آرزو های اولیه ی ما اغلب به محدوده ی ضمیر ناخودآگاه نمی رسند، به دلیل اینکه پذیرش این آرزو ها برای ضمیر خودآگاه قابل قبول نمی باشد. از این رو مردم برای مقابله با احساسات و انگیزه های ضمیر ناخودآگاه ، مکانیسم دفاعی مناسبی را اعمال کرده اند که بسیاری از این مکانیسم های دفاعی خام و ناپخته هستند.

 

بیشتر بخوانید : جریان سیال ذهن چیست؟

 

فروید به اهمیت ذهن ناهشیار و ضمیر ناخودآگاه بسیار تاکید دارد و فرضیه ی اول او این است که ذهن ناهشیار و ضمیر ناخودآگاه ، بیشتر از آنچه مردم فکر می کنند… رفتار ها را تحت کنترل در می آورد. به علاوه، هدف روان کاوی نشان دادن نحوه ی استفاده از این ساز و کار و تبدیل ضمیر ناخودآگاه (ذهن ناهشیار) به ذهن هشیار می باشد.
 
فروید باور داشت که حرکات و تاثیرات ذهن ناهشیار خود را در قالب ها و اشکال مختلفی نشان می دهند، مانند خواب هایی که می بینیم و یا لغزش های زبانی که اکنون لغزش های فرویدی نام دارند. از دیدگاه فروید خواب ها (رویاها) شاه راهی بسیار قوی برای پی بردن به محتویات ضمیر ناخود آگاه هستند.
 
فروید در سال 1920 هنگامی که یکی از اعضای پارلمان انگلیس به جای به کار بردن واژه ی جهنم (Hell) ، در توصیف کسی که او را اذیت کرده است از واژه ی پوست (Hull) استفاده کرد، نظریه ی لغزش های زبانی را ارائه داد.

ارزیابی منتقدانه ی ضمیر ناخودآگاه

در ابتدا، روان شناسی راجع به ایده ی پردازش های ذهنی  که در ضمیر ناخودآگاه انجام می شد، شکاک بود و تحلیل این ایده ها محل شک و تردید بسیار بزرگی را در ذهن روان شناسان باقی گذاشت. برای بسیاری از روان شناسان که در محیط روان شناسی فعالیت می کردند، مفهوم ضمیر ناخودآگاه نا امیدی قابل توجهی را در ذهن آنها باقی گذاشت ، چون ضمیر ناخودآگاه توصیفات عینی زیادی را می طلبد و به سختی می توان ضمیر ناخودآگاه و یا ذهن ناهشیار را بررسی و ارزیابی کرد.

 

 

به هر حال، فاصله ی بین روان شناسی و روان کاوی کاهش قابل توجهی داشته است و مفهوم ضمیر ناخودآگاه، حالا مهم ترین مساله ی  حوزه ی روان شناسی است. برای مثال، روان شناسی شناخت توانسته است که پردازش های ضمیر ناخودآگاه را شناسایی کند. پردازش هایی مثل: حافظه ی بلند مدت (تولوینگ ، 1972)  ، پردازش خودکار (بارق و چارتراند، 1999: استروپ، 1935) و روان شناسی اجتماعی اهمیت پردازش های اجتماعی ذهن ناهشیار را بر ملا کرده است. این تجربیات علمی و تجربی نقش پردازش های ضمیر ناخودآگاه را در رفتار های انسان به طور کامل مشخص کرده است.

 

تا همین لحظه، پژوهش های تجربی محدودیت ها و نقوص ذهن ناهشیار و ناهشیار انطباقی ، هیچ شباهتی به قسمت روان کاوی ندارند. فروید، اهمیت ذهن ناخودآگاه را دست کم گرفته است و در رابطه با یخ بزرگ که 8/7 آن زیر آب است ، کاملا اشتباه می کند و بیشتر از 8/7 ذهن زیر آب قرار گرفته است.

 

ذهن با ارتباط دادن سطح بیشتری از توانایی های فکری به ضمیر ناخودآگاه  عملکرد بهتری از خود بر جای خواهد گذاشت.

در حالی که فروید، ضمیر ناخودآگاه را یک جز تنها و مفرد فرض می کرد، روان شناسی حالا ذهن را به گونه ای تعبیر می کند که شامل مجموعه ایی از طرح هاست که در طول زمان رشد می کنند و بیرون از محیط ذهن هشیار فعالیت می کنند.

 

برای مثال ، گرامر سراسری یک پردازشگر زبانی غیر ارادی و سراسری است که به ما توانایی تشخیض صحت جملات را می دهد (شم زبانی ) جدای از این مساله ، یکی دیگر از توانایی های غیر اردای ما ، توانایی تشخیص چهره ی افراد با سرعت بسیار بالاست. بنابراین باید بدانیم که فرآیند های غیر ارادی ما چگونه اداره می شوند و عمل می کنند.

سرانجام، فروید باور داشت که ضمیر ناخودآگاه برای حفاظت از ما اطلاعات مشخصی را در خود نگه می دارد و باعث می شود که ضمیر ناخودآگاه استرس و اضطراب ما را کاهش دهد اما از طرفی دیگر، دیدگاه مدرنی که نسبت به ضمیر خودآگاه ایجاد شده است: این است که بیشتر اطلاعات برای پردازش بهتر در ضمیر ناخودآگاه ذخیره می شوند و نه به خاطر جلوگیری از استرس.

کلمات کلیدی: ضمیر ناخودآگاه ، ضمیر خود آگاه ، ذهن ناهشیار

منبع : simplypsychology.com

نظرات کاربران


نام: (*)

پست الکترونیکی: (لازم است، اما منتشر نخواهد شد)

متن نظر شما: (*)

تاکنون نظری ثبت نشده است، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید


مطالب پر بازدید وب سایت
جریان سیال ذهن چیست؟
ذهن میلیونری
تاریخ: 1402/6/28
بازدید ها:7581
آسیب های روانی موسیقی رپ
بیماری ها و اختلالات روانی
تاریخ: 1402/6/20
بازدید ها:7551
برنامه ریزی صحیح ورزشی
بدنسازی و ورزش
تاریخ: 1403/1/22
بازدید ها:7168