صفحه اصلی / فروشگاه وب سایت / فروشگاه محصولات برنامه نویسی - سی شارپ

نمایش محصولات بر اساس:قسمت ششم - تهیه ی خروجی اکسل
قسمت ششم - تهیه ی خروجی اکسل

قسمت ششم - تهیه ی خروجی اکسل

تاریخ محصول : 1402/10/2

قیمت: 400000 ریال

تعداد دانلود : 0

جلسه ی پنجم - بازیابی پشتیبان در Entity Framework
جلسه ی پنجم - بازیابی پشتیبان در Entity Framework

جلسه ی پنجم - بازیابی پشتیبان در Entity Framework

تاریخ محصول : 1402/9/22

قیمت: 500000 ریال

تعداد دانلود : 0

جلسه ی چهارم - پشتیبان در Entity Framework
جلسه ی چهارم - پشتیبان در Entity Framework

جلسه ی چهارم - پشتیبان در Entity Framework

تاریخ محصول : 1402/9/22

قیمت: 500000 ریال

تعداد دانلود : 0

برنامه نویسی - حذف، ویرایش - EntityFramework
برنامه نویسی - حذف، ویرایش - EntityFramework

برنامه نویسی - حذف، ویرایش - EntityFramework

تاریخ محصول : 1402/9/17

قیمت: 500000 ریال

تعداد دانلود : 0

برنامه نویسی در EntityFramework
برنامه نویسی در EntityFramework

برنامه نویسی در EntityFramework

تاریخ محصول : 1402/9/16

قیمت: 500000 ریال

تعداد دانلود : 0

اضافه کردن در Entity Framework
اضافه کردن در Entity Framework

اضافه کردن در Entity Framework

تاریخ محصول : 1402/9/16

قیمت: 500000 ریال

تعداد دانلود : 0

ثبت نام دوره ی Entity Framework
ثبت نام دوره ی Entity Framework

ثبت نام دوره ی Entity Framework

تاریخ محصول : 1402/9/12

قیمت: 300000 ریال

تعداد دانلود : 5

پرداخت هزینه ی کد طراحی شده
پرداخت هزینه ی کد طراحی شده

پرداخت هزینه ی کد طراحی شده

تاریخ محصول : 1402/9/24

قیمت: 1000000 ریال

تعداد دانلود : 0