New Baliniamani Logo

               

بالینی امانی دات کام، یک سایت تخصصی، علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی است که در زمینه ی روان شناسی بالینی، مشاوره خانواده، درمان های غیردارویی و موفقیت و مشاوره شغلی با تعدادی از متخصصین روان شناسی بالینی و با مدیریت مرتضی امانی ، روان شناس بالینی، روان درمانگر و مشاور و با همکاری  تیمی قوی از مترجمین ایران با مدیریت تیم تحریریه ی موسسه ی انتخاب روشن از بهمن ماه 1396 فعالیت خود را آغاز نموده است.

دوستان، موفقیت درطول تاریخ مسیری ناهموار داشته است.  بالینی امانی دات کام برآن است. درموفقیت شما عزیزان سهیم باشد واین افتخاری عظیم برای ماست.  چون معتقدیم اگر با یک شمع روشن چندین شمع خاموش را روشن کنیم از نور شمع اول کاسته نخواهد شد، بلکه افزایش نور هم خواهیم داشت.  امید است که موجب رشد ایران و فرزندان ایران زمین باشیم.

از امکانات بالقوه ی وب سایت بالینی امانی دات کام: