پخش زنده ی وب سایت

وب سایت بالینی امانی دات کام، قابلیت اجرای برنامه ها و کارگاه های خود را به صورت پخش زنده دارد و میتواند تمامی کارگاه ها و برنامه های خود را به صورت زنده بر روی اینترنت پخش کند.  پخش زنده ی وب سایت بالینی امانی دات کام از طریق همکاری مشترک با پلتفرم آپارات انجام می شود.