برای ورود به اتاق گفتگو در قسمت دسته بندی بر روی گروه مورد نظر کلیک کنید (برای استفاده از فایل های صوتی Flash Player را نصب کنید )

 • comment

  محمد ایزدی تاریخ ارسال : 1399/1/10

  محمد امانی

  comment

  مدیر سایت تاریخ ارسال : 1399/1/10

  آفرین

 • comment

  مدیر سایت تاریخ ارسال : 1396/12/7

  پدیده ثروت وتولید ثروت به ذهن فرد ارتباط دارد.ومهارتی اکتسابی می باشد. ارتباطی با ژنتیک ندارد.

 • comment

  مدیر سایت تاریخ ارسال : 1396/12/4

  موفقیت ، درطول تاریخ مسیری ناهموار ،وموفقیت های برتر مسیر های بسیار ناهموار داشته است.

سوال خود را مطرح کنید