برای ورود به اتاق گفتگو در قسمت دسته بندی بر روی گروه مورد نظر کلیک کنید (برای استفاده از فایل های صوتی Flash Player را نصب کنید )

 • comment

  مدیر سایت تاریخ ارسال : 1396/12/4

  برای ازدواج ، شعور انتخاب نیاز است. اگر فرد شعور انتخاب نداشته باشد، ازدواج مابقی زندگی اورا باهزاران مشکل روبه رو خواهد کرد.

 • comment

  پیام روان شناس بالینی تاریخ ارسال : 1396/11/9

  برای ازدواج ، شعور انتخاب نیاز است. اگر فرد شعور انتخاب نداشته باشد، ازدواج مابقی زندگی اورا باهزاران مشکل روبه رو خواهد کرد.

  comment

  مدیر سایت تاریخ ارسال : 1396/11/9

سوال خود را مطرح کنید